Alltid tilgang til din epost
Med epost konto hos IMC får du:
 • Tilgang til epost fra pc og mobiltelefon
 • Backup av epost på våre backupsystemer
 • Så mye diskplass du trenger, til svært lave priser
 • Webmail med mange nyttige funksjoner
 • Virussjekk av alle innkomne mail inkludert uten ekstra kostnad
 • Utsortering av søppelpost (SPAM) inkludert uten ekstra kostnad
 • Epost Fraværsmelding og forward inkludert uten ekstra kostnad
 • 200MB diskplass for kun 39,- pr måned
Våre epostløsninger er tilgjengellg på alle webhotellpakkene, velg den webhotell pakken som passer deg best, så får du alle disse unike fordelene:
 • Web Basic - for deg som ønsker en enkel og billig løsning
 • Web Advanced - for deg som ønsker dynamikk i dine web sider
 • Web Company - for deg som ønsker at bedriftens ansatte skal jobbe mer effektivt
Ny Webmail
Med Webmail får du tilgang til din epost hvor som helst, bare du har tilgang på en nettleser. Dersom du velger å lagre dine folder på IMC's epost server, har du tilgang til dine mapper både for inngående og utgående post fra din webmail. Mens det tidligere var normalt å kun bruke PC basert epost, er det mange som nå kun bruker webmail for sin epost kommunikasjon. Det kan du også nå gjøre hvis du vil, og du kan lagre eposten trygt på IMC's epost servere
Mail fra Mobiltelefon
Det har nå kommet en lang rekke telefoner med god støtte for epost. På bildet vises Nokia sin e-serie fra vinteren 2006. Disse, og mange andre telefoner, kan benyttes for å lese epost fra IMC sine epost servere.
Mail fra PC
Microsoft Outlook er en av de mest brukte epostelserne i dag, og IMC støtter alle epostlesere med støtte for standard epost protokoller.

Tradisjonelt sett har epost blitt hentet ut til PC, og dermed blir epostarkivet kun tilgjengelig fra PC'en. Ved å bruke IMC's server baserte foldere, kan du få tilgang til den samme eposten fra Outlook, Webmail og mobiltelefoner. Du kan dermed lagre ditt epost arkiv i foldere hos IMC, og så få tilgang til disse når som helst, hvor som helst.
Backup av mail hos IMC
Dersom du velger å lagre epost foldere på IMC sine servere, blir det automatisk tatt backup av din epost. Du trenger da ikke lengre være bekymret for at din epost skal forsvinne ved data havari. Vær klar over at dette kun gjelder dersom du har valgt server basert epost, og ikke dersom du kobler deg opp via en tradisjonell pop3 forbindelse. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker våre epost løsninger i kunnskapssenteret. Du kan også få gode tips på FAQ siden
Så mye diskplass du trenger
Når du tar i bruk IMC sin server basert epost løsning vil det over tid bli behov for mer diskplass. Du vil derfor se at det er mye diskplass satt av på webhotell pakkene. Dersom du får behov for mer disk, kan du øke til en større pakke.

For å sikre at du får optimal utnyttelse av den displassen du betaler for, gir vi deg full fleksibilitet til å fordele diskplassen mellom websider og epost kontoer. Du kan selv endre fordelingen av diskplass fra kontrollpanelet. Og trenger du mer plass, koster det lite å øke størrelsen på din konto. Og når vi sørger for at det blir tatt backup av dine data, slipper du å bekymre deg for datahavari.
Automatisk sortering av søppelpost
Søppelpost vil automatisk bli sendt til en egen folder for søppelpost. Du kan så med jevne mellomrom sjekke denne katalogen. Stort sett vil det være ren søppelpost i denne katalogen, men av og til kan det være epost som feilaktig har blitt merket som søppel

Dersom du konfigurerer din epostklient, f.eks Microsoft Outlook, til å koble seg opp mot folder på serveren kan du slette søppelpost direkte fra din epostklient. Alternativt kan du med jevne mellomrom logge inn på webmail for å slette søppelpost.
Virussjekk av alle innkomne epost
All epost som kommer inn til din server blir virussjekket før de levers til din konto. Dette er ingen garanti for at alle mail er virusfri, men så langt er det ikke rapportert om at virus har sluppet gjennom virusfilteret. På tross av IMC's lave priser, er både filter for søppelpost og virus inkludert i prisen.
Epost fraværsmelding og videresending
Fra webmail kan du enkelt konfigurere både fraværsmelding og videresending. Denne funksjonen er tilgjengelig for den enkelte epostkonto.

Den samme funksjonen brukes for både fraværsmelding og videresending, og det er mulig å kombinere de to funksjonene ved at avsender gis melding om fravær samtidig som mail kan videresendes til en annen epostadresse.
SPF og pålogging ved sending av epost
For å forhindre misbruk av mail, har IMC over tid innført nye metoder for å sikre mot at din adresse og IMC's servere skal bli misbrukt. Av denne grunn kreves det nå at brukeren logger inn ved sending av mail fra IMC's servere. Dermed kan vi hindre at uatoriserte brukere misbrukervåre epost servere. I tillegg har vi innført SPF (Sender Policy Framework) som innebærer at den som mottar epost fra din adresse kan verifisere at din mail har kommet fra servere du har lov til å sende fra. På tilsvarende måte sjekker IMC at mail som mottas er korrekte dersom avsender er konfigurert til å bruke SPF. Resultatet av dette er at mengden av falske mail vil bli betraktelig redusert. Dvs at det blir vanskeligere å utgi seg for å være deg på internett.

Samtidig medfører SPF noen komplikasjoner som du bør være klar over. For det første kan du ikke uten videre sende mail fra andre servere enn fra IMC. Det kan være grunner til at du har behov for å sende fra andre servere, f.eks dersom din aksessleverandør sperrer for at du kan bruke IMC sin epost server. I slike tilfeller må du ta kontakt med IMC slik at vi kan åpne for at du kan sende mail via andre servere for utgående epost. I tillegg kan det bli problemer ved videresending av mail. Men problemene som oppstår er minimale i forhold til det fordelene bruk av SPF innebærer. Når både du og den du sender epost til bruker SPF, kan begge med forholdsvis stor sikkerhet fastslå at avsenderen er gyldig.


Vi tar forbehold om feil
Copyright INTERNET MARKETING CONSULT AS 2018 Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor