Poengberegning
For hvert abonnement du verver, får du poeng som vist nedenfor:

Small Medium Large XLarge
Basic 150 300 450 600
Advanced 150 450 600 600
Company (300)* (600)* (600)* (750)*
Startbonus 65

* Prisen på Company er midlertidig satt til det samme som for Advanced, og så lenge dette gjelder, vil det være samme vervepris som for Advanced.

Poengene kan være forskjellig til forskjellige tider. I vervekampanjer, slik som nå, vil poengene være høyere enn ellers. Men opptjente poeng vil alltid ha samme verdi:

1 poeng = 1 krone

Poengene kan tas ut hos våre avtale partnere. Hves som er avtalepartner vil variere fra tid til annen, men det vil alltid være mulig å kjøpe nyttige gjenstander for poengene. 

Poengene er gyldig i 2 år etter at de er opptjent.

Vi tar forbehold om mulige feil.

Copyright INTERNET MARKETING CONSULT AS 2018 Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor