bilde Web utvikling
Denne artikkelen har til hensikt å gi en grunnleggende introduksjon i hvordan du lager web sider.
Html
Når en bruker legger inn en url i sin nettleser, kommer det svar tilbake fra en server, og resultatet presenteres i brukerens nettleser. Serveren kan enten svare ved å sende over en statisk side, eller ved å generere innhold dynamisk. Denne siden er et eksempel på en statisk side.

Språket som benyttes ved utvikling av web sider er html. Nedenfor ser du et enkelt eksempel på en html side:

<html>
  <head>
    <title>
Min første html side</title>
  </head>
  <body>
    Dette er en html side
  </body>
</html>

Innholdet i en web side kodes ved bruk av såkalte "tags". <html> er et eksempel på en tag. En tag må avsluttes, og et eksempel på dette er at dokumentet starter med <html> og avsluttes med </html>. Alle html dokumenter starter med <html> og slutter med </html>. Etter <html> kommer <head>, hvor blant annet tittelen vises. Tittel vises normalt i toppen av en nettleser.

Selve innholdet på en web side ligger etter <body> og før </body>. I dette eksempelet ligger det kun en side tekst i dette området; "Dette er en html side". Det finnes en rekke html tagger som kan benyttes for å formattere en side. Vi vil ikke gå videre på forklaring av html her, det finnes et utall html bøker på markedet, og mange web sider som gir en innføring i html.

Her har du noen sider du kan ta en nærmere titt på:

Scripting
Hvis du ønsker dynamikk i dine sider, har du tilgang til ulike script språk. Dersom du har Web Advanced eller Web Company har du tilgang til flere ulike script språk. Noen av de mest kjente script språk er php, perl, asp og jsp. IMC benytter hovedsaklig jsp (java server pages), og vi vil derfor gi et eksempel på bruk av jsp her.

Et eksempel på bruk av java server pages, er følgende kode:

<%=(new java.util.Date( ))%>

Dersom du legger inn denne koden på en web side, og serveren støtter java server pages, vil dagens dato bli skrevet ut. Ved bruk av java server pages kan man lage avanserte web sider. 

IMC bruker java server pages mye for sine egne sider, men siden IMC sidene inneholder mye funksjonalitet, har vi valgt å bruke en mer avansert metode enn å legge inn java kode direkte i sidene. I tillegg til bruk av java kode sammen med html, inneholder java server pages muligheten til å lage nye tagger. Bak taggene ligger det så java kode. Det er denne metoden IMC bruker mye, og dermed blir design og koding separert, noe som gir en ryddigere implementering.

Mer om dette finner du ved å lese våre beskrivelser av java teknologi.

Mer informasjon om java server pages finner du hos Sun:

Java Server Pages

Cascading StyleSheets (CSS)
Ved utvikling av web sider, er det viktig å lage et utseende som appellerer til leseren. Ofte er det et ønske om et enhetlig utseende for alle sidene. Css er en teknikk som gjør dette enklere. Ved bruk av css vil all formateringsinformasjon lagres ett sted, og ved å oppdatere en fil, vil design på alle sider bli endret. Vi vil her bruke et eksempel fra IMC sine egne sider.

Øverst på IMC sine sider, er det knapper som benyttes ved manøvrering mellom sidene. Hver knapp har html kode som ligner på dette (forenklet versjon):

<td class="menu">Hjem</td>

<td> betyr at dette er en celle i en tabell, tabeller blir forøvrig brukt flittig for å styre hvor tekstelementer plasseres på en side. Det viktige her er ' class="menu" '. Dette er en referanse til et element i en css fil. For å vite hvilken fil det refereres til, ligger følgende kode i toppen av html filen:

<link rel="stylesheet" href="http://www.mobinor.no/template/master.css" type="text/css">

Det er også mulig å legge css koden inn i html filen, men det mest ryddige er å legge css koden i en egen fil. css koden for class="menu" er som følger:

TD.menu {
color: #003366;
font-size : 12px;
font-weight : bold;
height : 24px;
background-color : #336699;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

Denne koden angir farge, størrelse på bokstavene, at teksten skal være uthevet, høyden på cellen, bakgrunnsfarge og font. Så på denne måten kan vi definere utseende på ett sted, og bruke dette på så mange web sider vi ønsker, med en enkel referanse.

css støttes av alle moderne weblesere.

Andre kodespråk
Html er det mest brukte kodespråk for internet. Det finnes imidlertid andre varianter som vi vil si noen ord om. En annen kjent teknologi er WAP. WAP er utviklet for mobile terminaler, og har et eget kodespråk, kalt wml. Ved hjelp av wml kan du kode sider for wap telefoner, på tilsvarende måte som du lager sider for weblesere.

Et annet kodespråk som du kanskje har hørt om er XML. XML tar utgangspunkt i en del svakheter med html. En av de store svakhetene med html, er at det kun angir hvordan informasjon skal representeres, det gir ingen informasjon om hva informasjonen beskriver. Xml derimot, kan inneholde informasjon om hva informasjonen representerer. Nedenfor ser du et eksempel på informasjon kodet ved hjelp av xml:

<person>
  <navn>Nils</navn>
  <alder>38</alder>
</person>

Her ser vi at informasjonen er kodet med informasjon om hva informasjonen reprsenterer, dvs navn og alder på en person. Denne informasjonen kan så presenteres i ulike medier, f.eks i en web leser og ved talesyntese. Presentasjonen kan så tilpasses hvilket medium som benyttes.

IMC jobber mye med java og xml, og under Webservices vil du finne mye xml relatert informasjon.

Copyright INTERNET MARKETING CONSULT AS 2018 Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor