Hvordan konfigurere en epostleser til å hente adressedata fra IMCs katalogtjener
Ved å koble en epostleser til IMCs katalogtjener vil en få direkte tilgang til bedriftens adresseliste når en skal sende epost. De enkelte brukerne trenger da ikke å vedlikeholde sin egen adresseliste over ansatte i bedriften.
Ta i bruk katalogtjenesten

Før bedriftens ansatte kan få tilgang til katalogtjeneren må et passord defineres. Gå til www.mobinor.no og velg "Min konto". Logg inn og velg "Endre katalog passord". Tast inn et egetvalgt passord og trykk "registrer". Nå er katalogtjeneren klar til bruk for deres ansatte.

Når en epostleser skal konfigureres så skal følgende data brukes:

 • Brukernavn: dc=<domenenavn>,dc=<toppdomene>,uid=<adminbruker>,o=ISP,o=Mobinor,c=NO
 • Passord: Passordet som ble valgt
 • Søkesti: ou=users,dc=<domenenavn>,dc=<toppdomene>,uid=<adminbruker>,o=ISP,o=Mobinor,c=NO

domenenavn skal være den delen av bedriftens domene som kommer før siste punktum. Eksempel: hvis domene er mobinor.no, vil domenenavn være mobinor.
toppdomene er siste delen av domene. Eksempel. hvis domene er mobinor.no, vil toppdomene være no.
adminbruker er brukernavnet som brukes når en logger seg inn på "Min konto" på www.mobinor.no

Hvordan konfigurere Microsoft Outlook til å bruke katalogtjenesten
 1. Velg "Tools" i toppmenyen til Outlook.


 2. Velg "Accounts".


 3. Trykk på knappen "Add" og velg "Directory Service ..."
 4. Skriv inn ldap.mobinor.no i feltet "Internet directory (LDAP) server", og hak av for "My LDAP server requires me to log on".
 5. Trykk "Next".


 6. Tast inn brukernavn og passord som beskrevet ovenfor. Verdiene som er tastet inn i bildet under er kun eksempelverdier.
 7. Trykk "Next".


 8. Trykk "Next".


 9. Trykk "Finish".


 10. Velg så den nyopprettede katalogkontoen i lista over katalogkontoer og trykk på knappen "Properties".
 11. Velg "Advanced" og fyll inn søkestien som ble gitt i starten av dokumentet. Ingen av de andre feltene skal endres.
 12. Trykk "Ok".

Microsoft Outlook er nå konfigurert til å hente adressedata fra IMCs katalogtjener. Når en skal sende en epost kan en trykke på "To" knappen for å få tilgang til standard adresseliste.

Hvis en nå trykker på knappen "Find" vil en kunne søke i adresselista som ligger på Mobinors katalogtjener.

Tast inn søkekriterie og trykk "Find Now". Hvis elementer ble funnet kan disse nå kopieres til adressefeltene i eposten som skal sendes.

 
Copyright INTERNET MARKETING CONSULT AS 2018 Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor