Oppsett av Microsoft Outlook
Oppsett av Sony Ericsson P800i

Følgende oppskrift kan brukes for å sette opp din Sony Ericsson P800i til å lese e-post fra IMCs e-postserver.
Velg "Meldinger" fra hovedsiden. Du får da opp et skjermbilde som vist nedenfor:

Kontoer

For å endre oppsett på en e-postkonto, eller for å opprette en ny, velger du "Rediger". Du får da opp følgende skjermbilde:

Account edit

Velg så "Meldingskontoer".

Account

Velg "Ny" eller "Rediger" for å definere oppsettet for en e-post konto.

Inbox

Outbox

SE inbox

SE inbox folders

I dette skjermbilde velger du servertype. IMC tilbyr POP3 og IMAP. Den viktigste forskjellen på dette er:

- Med pop3 laster du ned eposten til din egen maskin, dette passer best dersom du kun leser epost fra egen maskin og har gode backup rutiner

- Med IMAP lar du eposten ligge i foldere på servere hos IMC. Du kan da få tilgang til epostarkivet ditt fra ulike klienter, og IMC sørger for sikker backup

Mer om forskjellen mellom disse to servertypene kan du lese om under FAQ seksjonen. 

Velg servertype og trykk på "Neste >" knappen.

Nedenfor ser du neste bilde dersom du velger IMAP (skjermbildet for POP3 vil være tilsvarende):


Her er det viktig at du fyller inn informasjonen riktig. Nedenfor er det kommentert hvordan du fyller ut feltene i forhold til eksempelet ovenfor:

E-postadresse: Her fyller du inn din egen e-postadresse
Server for innkommende e-post (IMAP): Bytt ut nrk.no med ditt domene, dvs imap.dittdomene.no (hvis det er et .no domene)
Server for innkommende e-post ( POP3): Bytt ut nrk.no med ditt domene, dvs pop3.dittdomene.no (hvis det er et .no domene)
Server for utgående e-post (SMTP): Bytt ut nrk.no med ditt domene, dvs smtp.dittdomene.no (hvis det er et .no domene)
Brukernavn: Bruk brukernavnet du oppga på admin sidene ved registrering av e-postadressen
Passord: Bruk passordet du oppga på admin sidene ved registrering av e-postadressen

Trykk så på "Flere innstillinger ..." knappen.


Velg fanen "Server for utgående e-post".


Hak av for at "Server for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning", og velg "Bruk samme innstillinger som serveren for innkommende e-post". Trykk til slutt på "OK" knappen. Dette vinduet lukkes og du kommer tilbake til vinduet for innstillinger. Trykk nå på "Neste >" knappen for å få opprettet kontoen.


Graturlerer! Du er nå klar til å lese epost fra IMCs e-postserver.

Copyright INTERNET MARKETING CONSULT AS 2018 Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor