bilde Konfigurasjon av Outlook 2000
Her finner du beskrivelse av hvordan du kobler opp Outlook 2000 mot Mobinor's epostserver. Vær oppmerskom på at dette er en gammel beskrivelse, og at den ikke blir vedlikehold. Se eget dokument som beskriver konfigurasjon av Outlook 2003 for mer oppdatert informasjon. Dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, vennligst send ditt spørsmål til support@mobinor.no. Snarveier:
Bruk av e-postserver
Beskrivelsen nedenor tar utgangspunkt i at du bruker Microsoft Outlook 2000. Dersom du bruker en annen epostleser, må du legge inn tilsvarende data der hvor du konfigurerer epostleseren. Det er også tatt med noen bilder fra Outlook 2003 for å gjøre det enklere for de som har denne leseren.

Fra Oulook velger du

Tools -> Accounts

eller tilsvarende fra menyen.

Du får da opp et vindu som vist nedenfor:

Dersom du skal legge til ny epostkonto velger du:

Add -> Mail

Du får da følgende bilde:

Her fyller du inn informasjon i alle feltene med tilsvarende data som viste ovenfor. Husk å krysse av for "Include this account ....". Hvis dette ikke er avkrysset, vil Outlook ikke hente din e-post fra serveren. Husk å bruke din egen epostadresse!!

Når du er ferdig med denne siden, velger du Servers fra menyen på toppen. Du får da opp det første bildet under for Outlook 2000. Tilsvarende bilde for Outlook 2003 finner du som neste bilde:

Her er det viktig at du fyller inn informasjonen riktig, nedenfor er det kommentert hvordan du fyller ut i forhold til eksempelet ovenfor:

Incoming mail (POP3): Bytt ut wireless-island.com med ditt domene, dvs pop3.dittdomene.no (hvis det er et .no domene)

Outgoing mail (SMTP): Bytt ut wireless-island.com med ditt domene, dvs smtp.dittdomene.no (hvis det er et .no domene)

Account name: Bruk brukernavnet du oppga på admin sidene ved registrering av e-postadressen

Password: Bruk passordet du oppga på admin sidene ved registrering av e-postadressen

Outlook 2000: Outgoing Mail Server, My server requires authentication: Hak av for godkjenning og trykk "Settings...". Det første bildet under vil da vises.

Outlook 2003: Trykk på knappen som heter "Flere innstillinger...". Det andre bildet under vil da vises.

Hak av for å bruke samme settinger som for innkommende epost server.

NB! Pga kvalitetskontroll, kan det ta noe tid fra du har lagt inn en epostadresse på admin sidene til kontoen er tilgjengelig. Dersom det ikke virker første gang, vent noen timer, og forsøk igjen.

Copyright INTERNET MARKETING CONSULT AS 2018 Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor